Az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer alapelvei (első rész)

ISO 9001:2015 alapelvek

Az ISO 9001 a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kiadott, a minőségirányítás alapelveinek betartásához szükséges követelményeket meghatározó szabványcsalád. Tudni kell a szabványcsaládról, hogy elvi követelményeket fogalmaz meg, a konkrét minőségirányítási rendszert minden cég a sajátosságainak megfelelően kell, hogy kialakítsa. Az alapelvek megvalósulását független tanúsító szervezet végzi. ISO rendszer kiépítéshez érdemes külsős vállalat segítségét kérni.

Az ISO minőségirányítási rendszerek legújabb kiadása az ISO 9001:2015, amely a korábbi 2009-es kiadáshoz képest két fejezettel többel rendelkezik. Ezek a fejezetek: bevezetés, alkalmazási terület, rendelkező hivatkozások, szakkifejezések és meghatározásuk, a szervezet összefüggései, vezetés, tervezés, támogató rendszer, működés, teljesítményértékelés, fejlődés.

A szabvány által megfogalmazott alapelveket is átfogalmazták egy kicsit a legújabb gazdasági trendekre reagálva. Az ISO 9001:2015 hét alapelvét a következőkben kifejtjük.

Ügyfélközpontúság (customer focus)

Az ügyfélközpontúság célja, hogy a szervezet ügyfelei a lehető legmagasabb színvonalú, legkellemesebb, legkényelmesebb szolgáltatásban részesüljenek. Stratégiai célnak kell lennie az ügyfelek igényeinek teljességgel való kielégítése, valamint a lehetőségekhez mérten a legmagasabb szintű tájékoztatás.

Vezetés (leadership)

A leadership gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vezető hidat épít a vállalat céljai és a szervezet munkavállalóinak egyéni céljai között. A jó leader képes felismerni az alkalmazottak egyedi motivációit, és minden megtesz azért, hogy a szervezeti célok felé vezető úton az egyéneket motiválni tudja. A leadership iránymutatása szerint a hatalom gyakorlása nem lehet öncélú, a döntéshozatal mindig az adott cég hosszú távú érdekeit kell, hogy szolgálják, amelyek magasabb prioritást élveznek a vezető egyéni érdekeivel szemben.

A maradék négy alapelvvel: az emberek bevonásával (engagement of people), a folyamat megközelítéssel (process approach), a fejlődéssel (improvement), a bizonyítékokon alapuló döntéshozatallal (evidence-based decision making), és a kapcsolat-kezeléssel (relationship management) a cikksorozat következő részében foglalkozunk.

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés